FlexiGroBots projekti: Data-avaruus maatalouden robotiikkaan

FlexiGroBots projekti: Data-avaruus maatalouden robotiikkaan

Maatalous ja ruuan tuotanto ovat lupaavia toimialoja datan jakamisen ja data-avaruuden kokeiluun. Ruoka, sen alkuperä ja sen tuotannon kestävyys, puhtaus ja laatu ovat kovasti kuluttajia kiinnostavia asioita. Ja mikä kiinnostaa kuluttajaa kiinnostaa myös tuotantoketjua. Toisaalta tuotteiden laatu ja laadun todistettavuus vaikuttaa siitä saatavaan hintaan ja siten sillä on suoraa merkitystä myös alkutuottajien toimeentuloon. Kolmanneksi ruuan hintaa pidetään alhaisempana julkisten tukien avulla, mikä puolestaan edellyttää koko tuotannon läpinäkyvyyttä tukiprosessiin päin. Tiedon tuottaminen tiloilta kuluttajille ei ole yksinkertainen tehtävä. Koko ketju on herkkä kustannuksille ja toisaalta itse data on kilpailutekijä ja siten luottamuksellista.

EU:n rahoittamassa FlexiGroBots projektissa kehitetään maatalouden digitalisointia robotiikan, tekoälyn ja data talouden kautta. Projektin Suomen pilotissa on kehitetty IDSA-arkkitehtuuriin ja VTT:n Data Spaces Innovation Labin komponentteihin perustuva data-avaruuden prototyyppi, jonka avulla pilotteihin osallistujat ja niiden järjestelmät voivat vaihtaa dataa ilman että datan omistajuus tai luottamuksellisuus vaarantuu.

Koska hanke on tutkimusprojekti ja kehitettävät teknologiat ovat kokeiluasteella, myös data-avaruudessa ja sen osallistujissa on otettu etunojaa todellisuuteen. Siksi on kehitetty virtuaalinen toimintamalli ja siihen sopivat virtuaaliset osallistujat. Malli on kyllä sellainen, että se voisi olla totta jo tänä päivänä, mikäli teknologiat ja lainsäädäntö olisivat kaikilta osin riittävällä tasolla. Suomen pilotissa on neljä eri osallistujaa.

  1. Viljelijä, joka kasvattaa säilörehua ja rypsiä. Viljelijä ohjaa tilaansa maatilan hallintaohjelmiston avulla.
  2. Robotti-palveluyritys, joka tarjoaa säilörehun korjausta autonomisten ISOBUS-ohjattujen traktorien avulla ja rikkaruohojen kitkentää autonomisella robotilla.
  3. Drone-yritys, joka suorittaa kuvantamis- ja peltoruiskutuslentoja palveluna.
  4. AI palveluyritys, joka tarjoaa erityyppisiä kuva-analyysi ja tekoälypalveluja Internetin kautta.

Data-avaruuden avulla yritykset voivat vaihtaa robottien tehtävä- ja tulostiedostoja, siirtää otettuja kuvia tai multispektrikuvia, kartta-aineistoja, jne. toistensa kanssa ja muodostaa vapaasti haluamiaan yhteistoimintaverkostoja. IDSA:n avulla verkosto on laajennettavissa ja projektissa tätä laajennetaankin kattamaan myös muut pilotit Liettuassa, Serbiassa ja Espanjassa. Jatkossa kehitetään käyttävyyttä erityisesti data talouden suuntaan.

Kirjoittaja

Juha-Pekka Soininen