Referenssit

Toimintamme kattaa eri toimialat

Trusted Data Sharing in Smart Cities

Luotettava tiedon jakaminen älykkäissä kaupungeissa

Hankkeen tavoitteena oli yhdistää IDS-toteutuksen avulla Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja tietyn kaupunginosan tietoalustoilta löytyvät energiankulutus- ja päästötiedot. Näin sekä joukkoliikenteen että rakennusten tiedot voitiin ottaa huomioon etsittäessä keinoja vähentää alueen energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä.

VTT ja Vastuu Group loivat ratkaisun, jonka avulla kaksi eri tietoalustaa voivat kommunikoida sujuvasti keskenään. VTT toteutti IDS liitynnän, joka turvaa tiedonsiirron kahden alustan välillä, kun taas Vastuu Group tarjosi modulaarisen Platform of Trust -ratkaisun siirrettävän tiedon harmonisoimiseksi.

DIH2

DIH2 –  euroopanlaajuinen robotiikan DIH-verkosto ketterää tuotantoa varten

VTT:n koordinoima ja EU:n rahoittama innovaatiohanke auttaa pk-yrityksiä parantamaan tuottavuuttaan ja hyödyntämään digitalisaatiopotentiaaliaan mahdollistamalla robotiikkaratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita eräkokojen ollessa pieniä.

Smart factory data sharing

Datan jakaminen älykkäässä tehtaassa

Tässä asiakasprojektissa VTT tutki yhdessä Konecranesin, Danfossin ja Fastemsin kanssa ratkaisuja turvalliseen tiedonvaihtoon heterogeenisia rajapintoja ja tiedonsiirtoprotokollia käyttävien valmistuslaitteiden välillä. Lisäksi hanke keskittyi valitun datan jakamiseen yksityisestä tehdasverkosta ulkopuolisille sidosryhmille.

VTT auttoi yrityksiä kehittämään IDS (International Data Spaces) liityntöjä, jotka mahdollistavat tuotantokoneista saatavan datan selektiivisen luovuttamisen sisäisille ja ulkoisille vastaanottajille. Lisäksi kehitetyt rajapinnat voitiin integroida suoraan olemassa oleviin OPC UA (OPC Unified Architecture) toteutuksiin.

Flexigrobots

FlexiGroBots

FlexiGroBots on EU:n rahoittama innovaatiohanke, jonka tavoitteena on tuottaa alusta joustaville heterogeenisille monirobottijärjestelmille, joilla tuodaan älykästä automaatiota vaativiin täsmäviljelytoimintoihin. Näin tuotetaan paljon hyötyä maanviljelijöille ympäri maailman. Data-avaruuksien avulla viljelijät ja palveluyritykset voivat jakaa monimutkaisiin maataloustoimintoihin tarvittavaa luottamuksellista dataa ja liittää älykkäät robotiikkajärjestelmät yhteen yhteisiä tehtäviä varten. VTT, IDSA ja Atos ovat rakentaneet hankkeessa data-avaruuden, johon liittyy useita pilotteja.
Reservist

Reservist

Reservist-hanke edistää hätätoimitusten resilienssiä EU:ssa tutkimalla ja pilotoimalla “reserviläissoluja”, jotka voidaan kriisitilanteissa aktivoida 48 tunnissa valmistamaan sellaisia lääkinnällisiä tuotteita ja palveluita, joiden kysynnässä on jyrkkä kasvupiikki. Tätä sopeutumistoimintoa voidaan hätätilanteiden lisäksi käyttää myös normaaliolosuhteiden kysyntäpiikeissä.

Keskeinen osa Reservist-verkostoa on Reservist Digital Platform (RDP) -alusta, joka mahdollistaa yhteydenpidon ja koordinointiviestinnän tuotantoaan mukauttavissa yrityksissä. RDP perustuu osittain IDS:ään ja se käyttää IDS-rajapintoja viestinnässä. Toinen keskeinen osa Reservist-verkostoa ovat yritysten viestinnässä ja tiedonvaihdossa käytettävät yhteiset tietomallit.

Open Smart Manufacturing Ecosystem

Open Smart Manufacturing Ecosystem

VTT on mukana Open Smart Manufacturing Ecosystem (OSME) -hankkeessa edistäen luotettavaa datan jakamista teollisuuden kaksoissiirtymässä (twin transition).

Better factory

Better Factory

Better Factory on VTT:n koordinoima ja EU:n rahoittama innovaatiohanke, joka tukee pk-yritysten kehittymistä kyberfyysisiksi järjestelmiksi, jotka kevyen ja ketterän toimintamallin ja tuotannon avulla pystyvät tekemään yhteistyötä mm. taiteilijoiden kanssa personoitujen tuotteiden valmistamisessa.