IDSA Hub Finland

Viemme suomalaiset toimijat globaalin datatalouden tulevaisuuteen

International Data Spaces Association (IDSA) ja sen Suomen keskus – IDSA Hub Finland – rakentavat globaalin digitaalisen talouden tulevaisuutta hyödyntäen IDS (International Data Spaces) data-avaruusteknologiaa. IDS on turvallinen ja suvereeni datan jakamisen järjestelmä, jossa kaikki osallistujat saavat täyden hyödyn datastaan.

Data-avaruudet

Data-avaruudet mahdollistavat tiedon käytön yli toimialojen, organisaatioiden ja maantieteellisten rajojen. Ne ovat avainasemassa tulevaisuuden globaalin digitaalisen talouden innovatiivisissa datapohjaisissa prosesseissa, tuotteissa ja palveluissa. Data-avaruudet ovat hallittuja dataekosysteemejä, joissa luotettavat kumppanit soveltavat yhteisiä korkeita standardeja ja sääntöjä tiedon tallentamiseen ja jakamiseen. Tietoja ei tallenneta keskitetysti, vaan ne sijaitsevat hajautetusti tiedon omistajilla ja jaetaan vain tarpeen mukaan. Sekä organisaatioilla että ihmisillä on itsemääräämisoikeus tietojensa käyttöön (datasuvereniteetti) ja ne itse myöntävät pääsyn ja käyttöoikeudet tuottamiinsa tietoihin. Data-avaruuksien luominen edellyttää ylätason koordinointia, koska kaikkien osallistujien on hyväksyttävä standardit, politiikat ja säännöt ja koska koordinoinnilla voidaan kasvattaa yhteisten data-avaruuksien käyttöönottoa.

IDSA Hub Finland

VTT:n ylläpitämä IDSA Hub Finland tukee data-avaruuksiin liittyvän osaamisen siirtoa ja edistää data-avaruuksia, datasuvereniteettia ja IDS data-avaruusteknologian käyttöönottoa Suomessa. Se tekee yhteistyötä IDSA:n kanssa erilaisissa aloitteissa, rakentaa yhteistyötä kansainvälisten sidosryhmien kanssa ja tukee suomalaisyritysten osallistumista globaaliin datatalouteen. Se edistää ja koordinoi tutkimus- ja kehityshankkeita datatalouden ja IDS-standardin edelleen kehittämiseksi. VTT on myös toteuttanut IDS-testialustan ja tuonut sen saataville kokeilualustaksi erilaisia käyttötapauksia varten. VTT tarjoaa räätälöityä IDS-komponenttien kehitystyötä sekä IDS-komponenttien yhteensopivuustestejä.

IDSA Hub Finland map

FlexiGroBots projekti: Data-avaruus maatalouden robotiikkaan

Maatalous ja ruuan tuotanto ovat lupaavia toimialoja datan jakamisen ja data-avaruuden kokeiluun. Ruoka, sen alkuperä ja sen tuotannon kestävyys, puhtaus ja laatu ovat kovasti kuluttajia kiinnostavia asioita. Ja mikä kiinnostaa kuluttajaa kiinnostaa myös...
IDSA

International Data Spaces Association (IDSA)

International Data Spaces Association (IDSA) on voittoa tavoittelematon yhteisö, joka kokoaa yhteen yritykset, tutkijat, lainsäätäjät ja kaikki keskeiset sidosryhmät toteuttamaan yhteistä näkemystä tulevaisuuden datataloudesta ja luomaan maailmanlaajuisen standardin IDS data-avaruusteknologiasta. Sen visiona on maailma, jossa datan tuottajilla on todellinen datasuvereniteetti ja ne saavat täyden hyödyn datastaan turvallisissa, luotetuissa ja tasa-arvoisissa kumppanuuksissa. IDSA tukee ja ohjaa IDS-referenssiarkkitehtuurimallin (IDS-RAM) kehittämistä ja osallistujien sertifiointiprosessia. IDSA tukee myös datatalouden visiota edistäviä liiketoimintamalleja. Tällä hetkellä IDSA:aan kuuluu yli 130 jäsentä, jotka edustavat kymmeniä teollisuudenaloja yli 20 maassa Euroopan unionissa ja kaikkialla maailmassa.

Gaia-X

Gaia-X on aloite, joka edistää datataloutta ja yhteisiä standardeja ja infrastruktuuria hajautetun tiedon luotettavaa jakamista varten. Gaia-X ja IDSA täydentävät ja vahvistavat toisiaan. Ne tekevät läheistä yhteistyötä ja IDSA on yksi Gaia-X järjestön perustajajäsenistä. Gaia-X ja IDSA tukevat ja mahdollistavat yhdessä data-avaruuksia ja rakentavat edistyneitä älypalveluita eri toimialoille. Tässä yhteistyössä Gaia-X keskittyy suvereeneihin pilvipalveluihin ja pilvi-infrastruktuuriin, kun taas IDSA keskittyy dataan ja datasuvereniteettiin. IDS-standardi on ehdolla Gaia-X:n datainfrastruktuurin selkärangaksi, ja nämä kaksi aloitetta näyttävät kasvavan toisiinsa kietoutuen. IDSA Hub Finland tekee tiivistä yhteistyötä Gaia-X-yhteisön kanssa.

Gaia-x
IDSA

Data Spaces Business Alliance

Data Spaces Business Alliance (DSBA) on IDSA:n, Big Data Value Associationin (BDVA), Fiwaren ja Gaia-X:n yhdessä käynnistämä liittouma, jossa ne yhdistävät voimansa nopeuttaakseen datatalouden liiketoiminnan kehitystä. DSBA yhdistää perustajaorganisaatioiden ja niiden yli 1000 jäsenen taidot, voimavarat ja kokemukset yhdeksi näkemykseksi voidakseen edistää data-avaruuksien käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa ja maailmassa. DSBA kokoaa osapuolet yhteen kolmella pääalueella: teknologia ja arkkitehtuuri, tuki sekä uusien mahdollisten data-avaruuksien tunnistaminen ja karakterisointi.