IDSA Hub Finland järjesti ensimmäisen käytännön koulutustilaisuuden

IDSA Hub Finland järjesti ensimmäisen käytännön koulutustilaisuuden

VTT järjesti käytännönläheisen IDS-työpajan OSME-hankkeen (Open Smart Manufacturing) yrityksille 26.4.2022. Mukana olivat Wärtsilä, Roima Intelligence, Fastems ja Fliq. Työpajan osallistujat saivat ensin kuulla Ilkka Niskasen ja Markus Kerälän yleiskatsauksen IDS-ohjelmistokomponenteista. Työpajan toisessa vaiheessa osallistujat ottivat IDS-liittimen käyttöön omaan järjestelmäänsä ja saivat tähän apua.

Osallistujat kuvasivat työpajaa hyödylliseksi ja informatiiviseksi. Jatkotyöpaja järjestetään toukokuussa 2022 ja siinä jatketaan käytännön työtä.

Lähitulevaisuudessa tämä työpajakonsepti voidaan integroida osaksi Data Space Support Center -tarjontaa.

IDSA Hub Finland järjesti ensimmäisen käytännön koulutustilaisuuden

IDS on avainteknologia Oulun innovaatioallianssille

Suuri joukko Oulun seudun yrityksiä osallistui 3.5.2022 webinaariin, jossa VTT:n Ilkka Niskanen esitteli International Data Spaces -lähestymistapaa. Webinaari oli menestys ja yleisössä oli 40 paikallista edustajaa. Tapahtuma oli osa Oulun seudun paikallista Oulu Data Space kehitystä, joka luo puitteet Nokia kampuksen, Oulun yliopistokampuksen ja VTT:n tilojen liittämiseksi standardoituun, turvalliseen ja luotettavaan tiedonjakoympäristöön. Tavoitteena on luoda älykaupunki, jossa esimerkiksi toimitilatieto, energiajärjestelmätieto ja liikennetiedot mahdollistavat uusien palveluiden luomisen ja kokeilun paikallisten yritysten toimesta. Oulun seudun toimijoiden yhteistyöallianssi, Oulun innovaatioallianssi, kokoaa myös muiden teknologioiden, kuten 5G/6G:n ja autonomisten ajoneuvojen keihäänkärjet dataa tuottavaan ekosysteemiin, jossa IDS voi toimia muodostuvan data-avaruuden keskeisenä runkona.